Get Adobe Flash player
Home Вища освіта

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Вища освіта

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Ки́ївський націона́льний економі́чний університе́т і́мені Вади́ма Ге́тьмана (КНЕУ) — вищий навчальний заклад в Україні, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований 1906 року як Вищі комерційні курси. Головний корпус знаходиться на проспекті Перемоги, 54/1. Згідно з оцінками якості навчання та кваліфікації випускників КНЕУ займав третє (Компас, 2009 р.) та двадцять третє місце (Дзеркало тижня, 2007 р.) в Україні. Згідно із одним з провідних рейтингів університетів світу (Webometrics, 2009 р.), КНЕУ займав вісімнадцяту позицію серед університетів України та 4397 місце в світі. З 2005 року носить ім'я Вадима Гетьмана, українського політика і фінансиста, вбитого у 1998 році.

 

Науково-педагогічний персонал та студенти мають у своєму розпорядженні багату наукову бібліотеку, що розташована в першому навчальному корпусі з великим по-сучасному обладнаним читальним залом. Крім того, кожен навчальний корпус і гуртожитки мають свої читальні зали. Зокрема, в першому навчальному корпусі їх налічується три (читальний зал для студентів, викладачів, іноземної літератури). Площа бібліотеки і читальних залів становить 2324 м².

 

Київський славістичний університет

Київський славістичний університет — недержавний вищий навчальний заклад IV рівня акредитиції в Україні. Заснований 1993 року з ініціативи та за участю Національної академії наук України.Метою діяльності університету є підготовка висококваліфікованих фахівців за широким спектром напрямів та спеціальностей та проведення наукових досліджень з слов’янознавчої проблематики. КСУ є визнаним центром славістики в Україні – на базі університету спільним рішенням Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України створений Український державний славістичний центр. За вагомий внесок у розвиток освіти університет нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Навчання студентів проводиться головним чином за славістичним напрямком. За одинадцять років своєї діяльності університет став одним із провідних вищих навчальних закладів України. Це перший і єдиний в Україні університет славістичного напряму, який, за словами колишнього Міністра освіти та науки України В. Кременя, перетворюється «на центр дослідження історії, культури слов'янських народів, зміцнення міжнародних культурних та економічних зв'язків України, набуваючи державного значення». Підготовка фахівців здійснюється за 8 напрямами та 13 спеціальностями. У вузі та його філіях навчається близько 16 тис. студентів, у тому числі понад 500 іноземців. Рішенням Державної акредитаційної комісії від 23 грудня 2003 року (протокол № 48) Київський славістичний університет визнаний кредитованим за IV рівнем в цілому. КСУ відкрито аспірантуру  та магістратуру.

 

Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка

Рейтинг статті: / 2
НайгіршеНайкраще 

Інститу́т журналі́стики Київського національного університету імені Тараса Шевченка — вищий навчальний заклад у Києві. Структурний підрозділ Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Заснований у 1947 році як факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Перший в Україні факультет журналістики. Із 1993 року працює в статусі окремого інституту.

Випускає магістрів, спеціалістів, бакалаврів за напрямами:
-журналістика;
-видавнича справа та редагування;
-реклама та зв'язки з громадськістю.

 

Інститут інтелектуальної власності і права

Навчальний заклад створено у 1996 році у формі ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності і права», який у 2007 році розпорядженням Кабінету Міністрів України №863-Р перетворено на Державний вищий навчальний заклад «Державний інститут інтелектуальної власності», а у 2010 році реорганізовано у Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві.

Інститут функціонує у складі навчально-науково-виробничих комплексів:
«Академія інтелектуального бізнесу» та
«Академія інтелектуальної власності».

Інститут є провідним спеціалізованим вищим навчальним закладом у сфері інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності До навчальної діяльності в Інституті залучено 8 докторів та 26 кандидатів наук, а також провідні фахівці Державної системи правової охорони інтелектуальної власності, НАН України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України.
Навчальні програми Інституту передбачають надання знань з питань:
набуття, використання та захисту прав інтелектуальної власності;
здійснення інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності.
Дієвою формою підвищення кваліфікації є спеціалізовані курси, наукові конференції, науково-практичні семінари, тренінги тощо.

 

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Нацiональний медичний унiверситет — провiдний навчальний, науковий та лiкувально-профiлактичний центр Украiни, якому в 1991 роцi виповнилося 150 рокiв. Унiверситет щороку випускає близько 1000 квалiфiкованих спецiалiстiв для незалежноi Украiни, краiн Європи, Азii, Африки, Близького Сходу, Пiвденноi Америки. Нацiональний медичний унiверситет широко вiдомий завдяки працi видатних учених, науковi розробки яких виконанi на рiвнi свiтових стандартiв i широко впроваджуються в практику охорони здоров'я населення.


Сьогодні університет - це насамперед високопрофесійний науково-педагогічний колектив, один із найпотужніших у вищій медичній школі України, який об'єднує 11 факультетів, 80 кафедр, де працює близько 1200 викладачів. Серед них: 32 дійсних члени та члени-кореспонденти державних академій наук України та 32 – громадських академій наук України, 28 – зарубіжних академій, 33 – міжнародних наукових організацій та асоціацій, 55 лауреатів Державної премії України та іменних премій, 59 заслужених діячів науки і техніки України, заслужених працівників освіти, заслужених лікарів, заслужених винахідників України. Викладання ведуть понад 145 професорів, 170 докторів наук, 298 доцентів, 683 кандидати наук.

 
Більше статтей...
На правах реклами: Пройти курсы иностранных языков Благовещенск. Школа иностранных языков Miss Ellen.

Освітня бібліотечка

На правах реклами: