Get Adobe Flash player
Home Освіта та наука

Опитування

Як ви оцінюєте стан освіти в Україні за 5-ти бальною шкалою?
 

Статистика сайту

free counters

РГ ЗиГзаг

Яндекс.Метрика

Освіта та наука

Україна на межі тисячоліть: трансформація духу і випробування національним буттям (частина 1)

Рейтинг статті: / 2
НайгіршеНайкраще 

У монографії здійснена спроба неупередженого осмислення становлення України як суверенної, демократичної держави, що обрала своїм орієнтиром входження в європейські соціально-політичні структури. Автор не обмежується загальнотеоретичним аналізом цього процесу, а розглядає його особливості в культурно-історичному контексті. Такий підхід дав можливість зробити висновок, що європейський вибір України — не стільки зовнішньополітичне завдання, скільки проблема європейськості внутрішніх трансформацій. Через те і похідні проблеми — державотворення, освіти, церковного життя — повинні вирішуватися з урахуванням і на ґрунті власного культурно- історичного досвіду, помноженого на кращі світові досягнення. Найрельєфніше це показано на прикладі культури, освіти та церковного життя.

Автор переконливо доводить, що успіх соціальних, економічних, політичних і культурних трансформацій залежить від єдності всіх верств суспільства. Толерантність, злагода і стабільність — це своєрідна формула результативності здійснюваних в Україні реформ.

 

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КАДРІВ В УКРАЇНІ

Рейтинг статті: / 1
НайгіршеНайкраще 

Актуальність теми. Фармацевтична підсистема є складовою частиною системи охорони здоров’я України. Пріоритетні шляхи управління системою охорони здоров’я та її фармацевтичною складовою у ХХІ столітті визначили: Концепція розвитку охорони здоров’я населення України (2000р.), Міжгалузева  комплексна програма „Здоров’я нації на 2002-2011 рр.”, Державна програма забезпечення населення лікарськими засобами на 2004-2010 рр.

 

ГРОМАДСЬКО-КУЛЬТУРНА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ М.П.ДРАГОМАНОВА

Рейтинг статті: / 6
НайгіршеНайкраще 

Актуальність теми. Сучасний стан розвитку історичної науки в Україні характеризується необхідністю зміни ідеалів і цінностей у суспільстві. Українська держава стає активним суб’єктом міжнародного життя, тому важливими є дослідження місця й ролі видатних представників інтелігенції, які боролися за визнання України у світі. Значний інтерес у відтворенні історії українського національного руху другої половини ХIХ ст. становить діяльність М.П.Драгоманова, видатного громадсько-культурного діяча та педагога, відомого публіциста і літературного критика, ученого європейського та світового рівня.

 

АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Рейтинг статті: / 1
НайгіршеНайкраще 

Актуальність теми. Процес євроінтеграції детермінує прискорення соціально-економічного поступу України. Це, як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти, зумовлює необхідність удосконалити підготовку майбутніх фахівців. Сучасне суспільство має особливий попит на компетентних вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкових класів, які здатні формувати гармонійну, інтелектуально розвинену й творчу особистість дитини. Однак практика свідчить, що рівень підготовки майбутніх педагогів цих напрямів підготовки залежить від їх успішної адаптації до професійної діяльності. У системі неперервної освіти адаптація розпочинається в школі (профорієнтація) й продовжується в середньому спеціальному або у вищому навчальному закладі.

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Рейтинг статті: / 2
НайгіршеНайкраще 

Актуальність теми дослідження. Аналіз будь-якої сфери суспільного життя свідчить про динамічний характер розвитку людства. Зміна ідей, знань, технологій відбувається швидше, ніж зміна людського покоління. А це означає, що при звичній, традиційній освіті навчити людину на все життя неможливо. Людство вступило на інноваційних шлях суспільного розвитку, коли мінливість стає ключовою рисою способу життя людини.

 
Більше статтей...
На правах реклами:

Освітня бібліотечка

На правах реклами: